baner-unia
 

Osoby  zakwalifikowane na szkolenie zobowiązane są do wypełnienia testu mieszczącego się na stronie www.combridge.com.pl do 04 maja 2009 roku do godziny 15.00.

Osoby  zakwalifikowane na szkolenie zobowiązane są do wypełnienia testu mieszczącego się na stronie www.combridge.com.pl do 04 maja 2009 roku do godziny 15.00.

Test pozwoli na określenie poziomu zaawansowania i zakwalifikowania do odpowiedniej grupy.

Wypełnienie testu nie dotyczy osób, które zaznaczyły w ankiecie w pytaniu 1, iż nie uczyczyły się języka angielskiego.

 
 
W dniu 23 grudnia 2008 roku podpisano umowę między Powiatem Otwockim reprezentowanym przez Starostę – Krzysztofa Boczarskiego i Wicestarostę – Mirosława Pszonkę oraz Skarbnika – Wiesława Miłkowskiego a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie reprezentowanym przez Prezesa Zarządu – Tomasza Skrzyczyńskiego w sprawie pożyczki na termomodernizację Zespołu Szkół Nr 2 w Otwocku.
 
W ramach termomodernizacji wykonano: docieplenie ścian zewnętrznych budynku, wymianę okien i drzwi oraz ściany fundamentowe w tym opaskę wokół budynku. Remont zrobiono dzięki pożyczce z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie