baner-unia
 

Uchwała Nr CCCXVI/190/2010 Zarządu Powiatu w Otwocku z dnia 27.07. 2010 r. w sprawie: powierzenia Pani Beacie Kuchniewskiej stanowiska dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Józefowie , ul. Ks. Malinowskiego 7

   Uchwała

Zarząd Powiatu w Otwocku ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora ....

  Ogłoszenie

 

Zarząd Powiatu w Otwocku ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora ....

Ogłoszenie

Projekt " Przez angielski do wyższych kwalifikacji "

Informujemy, że w okresie ferii zimowych tj. od 01.02. do 11.02.2010 r. nie odbywają się zajęcia z języka angielskiego

Projekt " Przez angielski do wyższych kwalifikacji "

Informujemy, że zajęcia z języka angielskiego rozpoczynają się 2 września 2009 roku. Harmonogram zajęć nie uległ zmianom.

Projekt " Przez angielski do wyższych kwalifikacji "

Lista rezerwowa nauczycieli nie zakwalifikowanych do projektu .

  Lista rezerwowa