pdf Procedura kierowania do placówek szkolnictwa specjalnego przez Oświatę Powiatową w Otwocku z upoważnienia Starosty Otwockiego

pdf Załączniki - wzory skierowań

pdf Załączniki - wzory rejestrów

pdf Załączniki - wzory wniosków o skierowanie


docWniosek o skierowanie do przedszkola specjalnego

docWniosek o skierowanie do SOSW lub szkoły specjalnej

docWniosek o skierowanie do MOS

docWniosek o skierowanie na wczesne wspomaganie