Zarządzenie Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 6 lutego 2012 r.
  Ulotka informacyjna
  Podstawowe informacje dla kandydatów
  Kalendarium naboru
  Instrukcja posługiwania się systemem elektronicznego naboru
 ppt16 Instrukcja posługiwania się systemem elektronicznego naboru
  Etapy działania
  Wzór zaświadczenia gimnazjum do naboru