pdf Procedura prowadzenia ewidencji szkół i placówek niepublicznych w powiecie otwockim woj.mazowieckie prowadzonej przez Starostę Otwockiego.

 

Pliki do pobrania :

docxWniosek o wpis do ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowych.19.4 KB

docxWniosek o dokonanie zmiany wpisu do ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowych.18.33 KB

docxWniosek o wykreślenie z ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowych .18.17 KB

docxWzór zobowiązania do przestrzegania wymagań określonych w art. 14 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe15.94 KB

docxFORMULARZ - Dane uzupełniające do rejestru szkół i placówek oświatowych (RSPO)30.67 KB

docxINFORMACJA O WARUNKACH LOKALOWYCH17.05 KB

docxInformacja o zamiarze likwidacji szkoły lub placówki niepublicznej13.39 KB

docxWykaz kadry pedagogicznej16.88 KB