pdfUchwała Rady Powiatu w Otwocku w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Otwocki za rok 2020767.39 KB

pdfUchwała Zarządu Powiatu w Otwocku w sprawie podziału środków na doskonalenie zawodowe w 2020 r. oraz trybu i zasad przyznawania dofinansowania796.88 KB

docZałącznik nr1 - Wniosek nauczyciela do dyrektora szkoły o przyznanie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli58.5 KB

docZałącznik nr2 - Oświadczenie nauczyciela54.5 KB