Kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Otwockiego zakładają swoje konta w systemie elektronicznym – adres http://otwock.edu.com.pl