pdfZarządzenie Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 10 lutego 2014 r

pdfZarządzenie zmieniające Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 19 lutego 2014 r

pdfZarządzenie zmieniające Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 15 kwietnia 2014 r

pdfUlotka informacyjna

  pdfPodstawowe informacje dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych

pdfKalendarium naboru

pdfKryteria dla kandydatów posiadających równorzędne wyniki oraz wymagana dokumentacja w formie załączników do wniosku rekrutacyjnego na rok szkolny 2014/2015

pdfZałącznik nr 1 do zarządzenia Kuratora Oświaty - WYKAZY KONKURSÓW TEMATYCZNYCH DLA GIMNAZJALISTÓW

pdfZałącznik nr 2 do zarządzenia Kuratora Oświaty - WYKAZ OLIMPIAD DLA GIMNAZJALISTÓW

pdfZałącznik nr 3 do zarządzenia Kuratora Oświaty - WYKAZ OLIMPIAD PRZEDMIOTOWYCH DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

pdfWYKAZ ZAWODÓW SPORTOWYCH UWZGLĘDNIANYCH W PROCESIE REKRUTACJI

pdfWYKAZ ZAWODÓW ARTYSTYCZNYCH UWZGLĘDNIANYCH W PROCESIE REKRUTACJI

pdfWYKAZ ZAWODÓW WIEDZY UWZGLĘDNIANYCH W PROCESIE REKRUTACJI

pdfInformacja dotycząca punktacji za osiągnięcia w konkursach

pdfOświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata

pdfOświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata