Informacja na stronę na temat realizacji zadania w ramach programu edukacyjnego Mazowsze dla Oświaty