W dniach 18-19 marca 2021 roku odbył się finał Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w Zespole Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie. Udział w niej wzięli uczniowie  naszej szkoły –  Agnieszka Poncyleusz z klasy trzeciej  oraz Kamil Stańczak z klasy czwartej, kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych.

     Temat przewodni olimpiady brzmiał:  „Współczesne oblicze cukrzycy i jej leczenie”.  Do etapu centralnego zakwalifikowało się 30 najlepszych uczniów liceów i techników z całej Polski.  Zadaniem finalistów było przeprowadzenie procesu technologicznego, obliczenie wartości energetycznej przygotowanej potrawy oraz poprawienie jadłospisu w obecności  komisji egzaminacyjnej. Uczeń naszej szkoły, Kamil Stańczak,  uzyskał największą ilość punktów z tej części zawodów centralnych. W klasyfikacji końcowej Agnieszka Poncyleusz zajęła 12 miejsce i zdobyła tytuł laureata, natomiast Kamil Stańczak znalazł się w finałowej szóstce,  ostatecznie zajmując 2 miejsce.

     Nasi laureaci  w nagrodę otrzymali indeksy na kierunki związane z żywieniem i żywnością na wybraną uczelnię wyższą w Polsce. Zostali również zwolnieni z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, uzyskując wynik 100%.  Ponadto nasi laureaci otrzymali nagrody pieniężne i rzeczowe.  Do olimpiady uczniowie przygotowywali się pod kierunkiem nauczycielek naszej szkoły: pani Katarzyny Szeląg i pani Ewy Jedynak w ramach Koła Wiedzy o Żywieniu.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!