WAŻNE !!!!!!!!!!!!!!!

Osoby niezakwalifikowane do szkół w rekrutacji podstawowej składają wnioski w rekrutacji uzupełniającej od 24 lipca do 30 lipca 2019r.. Dodatkowe informacje można uzyskać w szkołach, do których uczeń będzie aplikował i Oświacie Powiatowej 22_779-29-52