baner-unia
 

NASZ NAUCZYCIEL PRZEWODNICZĄCYCM STOWASZYSZENIA NAUCZYCIELI POLONISTÓW.

Jarosław Wowak, nauczyciel w ZS nr 2 w Otwocku, dnia 9 czerwca na zebraniu walnym SNaP-u, które odbyło się w MSCDN w Warszawie na konferencji ogólnopolskiej poświęconej retoryce w szkole, został jednogłośnie wybrany na przewodniczącego SNaP-u (Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów), które zajmuje się sprawami związanymi nie tylko z nauczaniem języka polskiego w szkole, ale także sprawami związanymi z kształceniem nauczycieli na studiach oraz ważnymi kwestiami kulturowymi Polaków będących za granicą oraz uczeniem języka polskiego jako obcego.

Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w pełnieniu tak zaszczytnej funkcji.

Z poważaniem

Hanna Majewska-Smółka

dyr.Oświaty Powiatowej