baner-unia
 

Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Otwocku zatrudni osobę do prowadzenia kadr na stanowisku st. referenta.
- wymiar czasu pracy ½ etatu
- praca od 1.08.2015r.

Wymagania:
- wykształcenie co najmniej średnie
- doświadczenie w pracy w szkole na powyższym stanowisku
- znajomość Kodeksu pracy i Karty nauczyciela
- znajomość przepisów ZUS
- dobra znajomość obsługi komputera
- znajomość programu Vulcan-Kadry, SIO, Płatnik
- rzetelność i sumienność.

Zakres zadań :
- prowadzenie akt osobowych
- rozliczanie czasu pracy
- sporządzanie raportów ZUS, wniosków emerytalnych itp.
- wprowadzanie danych do programów komputerowych
- sporządzanie sprawozdań na potrzeby organu prowadzącego, SIO i GUS

Wymagane dokumenty:
- CV
- świadectwo szkolne lub dyplom
- świadectwa pracy

Dokumenty prosimy składać w sekretariacie Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Otwocku ul. Andriolliego 90, do dnia 30.06.2015r.