pdfUchwała Nr XXX/13/15 w sprawie ogłoszenia konkursu i powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii „Jędruś" w Józefowie, ul. Główna 10786.35 KB