baner-unia
 
Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych oraz Kierownicy innych podmiotów zobowiązanych do przekazywania danych do systemu informacji oświatowej.
Uprzejmie przypominamy, że obowiązek sprawozdawczości w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 31 marca 2013 r. wykonują Państwo przekazując dane w dotychczas funkcjonującym systemie, tzw. „starym SIO".

Program do wprowadzania danych w starym SIO wraz z „Instrukcją wprowadzania danych" zostanie opublikowany na stronie www.cie.men.gov.pl w dniu 8 marca br. W osobnym komunikacie zostaną opublikowane terminy przekazywania danych wg stanu na 31 marca 2013 r.

Jednocześnie uprzejmie przypominamy, że w 2013 roku System Informacji Oświatowej funkcjonuje dwutorowo - w wersji obecnie używanej do sprawozdawczości oraz w wersji modernizowanej, tzw. „nowym SIO". Na bieżąco rozwijana jest aplikacja nowego SIO, do której należy wprowadzać dane w miarę udostępniania funkcjonalności. (Informacje o udostępnieniu kolejnych funkcjonalności będą publikowane na stronie www.sio.men.gov.pl dedykowanej nowemu SIO).

Centrum Informatyczne Edukacji